FRAM INGENIØRKONTOR

Fram Ingeniørkontor er en nisjebedrift i bygge- og anleggsbransjen. Vi har spesialisert oss på brannprosjektering og byggesak, noe som etter mange år har gjort oss til en foretrukket aktør for noen av landets mest respekterte entreprenører og eiendomsutviklere.

Som ingeniørbedrift kan vi - alt etter hva kapasiteten tillater - tilby andre fagområder som måtte være aktuelle i byggesaker, som for eksempel arkitektur- og konstruksjonsprosjektering.

Trykk gjerne på bildene under for å lese mer om brannprosjektering, oppmåling og byggesak - fagområder som sammen utgjør våre største fagfelt.


Les mer om brannprosjektering

Oppmåling

Les mer om oppmålingsteknisk prosjektering

Byggesak

Les mer om byggesak

 

FRAM er sentralt godkjent for følgende fagområder:

Fram Ingeniørkontor AS er sentralt godkjent for ansvarsrett.png

Tiltaksklasse 2: Ansvarlig søker (byggesak / byggesøknad) og brannkonsept (brannprosjektering)

Tiltaksklasse 1: Arkitektur, oppmålingsteknisk prosjektering, konstruksjonssikkerhet, miljøsanering

Våre ansatte har lang og bred erfaring innen disse fagområdene, og dette har gjort oss til en erfaren og trygg samarbeidspartner i et krevende boligmarked.

Vi jobber normalt etter faste priser i hvert prosjekt, enten leveransen består av brannprosjektering og/eller byggesøknad.